Telepraca

Projekt UE

W ramach projektu:

Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług
Konkurs Nr RPOWKP 94/IV/4.3/2013

Prosimy o składanie ofert według poniższej specyfikacji. Oferty przyjmowane będą do 31.03.2014.
 
W ramach projektu, planuje się zakup następujących wartości niematerialnych i prawnych:
 
wielomodułowe oprogramowanie •
 
typu ERP o minimalnych 
funkcjonalnościach: CRM, obsługa 
sprzedaży, obsługa finansów, obsługa 
magazynu, obsługa zamówień, kontrola 
transportu, obsługa kadrowa, tryb 
zarządczy;
 
Oprogramowanie sprzętowe o parametrach nie gorszych niż: •
 
Microsoft Windows 2012 Server;
 
• Moduł telepracy;
• Platforma sprzedażowa B2B;
• Platforma sprzedażowa B2C;
• Platforma wymiany informacji dla MSP.
 
Koniecznym zakupem w ramach projektu jest także zakup sprzętu informatycznego:
 
• Mobilne stacje robocze o parametrach nie gorszych niż procesor Intel Core i5 3GEN., 4GB pamięci operacyjnej RAM;
• Serwer o parametrach nie gorszych niż HP ProLiant DL300;
• Router klasy Multi-VAN;
• Switch z co najmniej 48 portami;
• Firewall o parametrach nie gorszych niż Netasq. 
 
Wnioskodawca planuje zakup 22 licencji systemu klasy ERP. System pracując w klasycznym modelu typu Client-Server, wymaga odrębnego serwera bazodanowego. 
 
Wnioskodawca przewiduje zakup nowego serwera z wydajnymi procesorami. 
 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz odpowiedniej wydajności użyte zostaną dyski w konfiguracji klasy RAID 6.
 
Projekt zakłada również zakup oprogramowania serwerowego typu Microsoft Windows 2012 Server. 
 
Ponadto wnioskodawca przewiduje zakup infrastruktury sieciowej niezbędnej do ukończenia prac nad wdrożeniem systemu w postaci multiwan’owego routera, 48 portowego switch’a zarządzalnego oraz firewall’a sprzętowego. Funkcjonalność routera musi pozwalać na pracę w trybie Loadbalancing i/lub backupu. W celu zabezpieczenia infrastruktury serwerowej przed nieautoryzowanym dostępem oraz atakami sieciowymi wnioskodawca przewiduje zakup wysokowydajnego rozwiązania software.
 
Dokładny, optymalny zakres sprzętowy oraz parametry techniczne urządzeń wynikać będą z raportu z przeprowadzonej w ramach projektu analizy przedwdrożeniowej. 
 
Ponadto, ważnym elementem projektu będzie wdrożenie całego systemu oraz jego testowanie i walidacja.
 
Powyżej opisane i sparametryzowane pozycje kosztowe zostały dobrane w taki sposób, aby pozwoliły firmie sprawnie wdrożyć i użytkować wielomodułowy system informatyczny. Należy pamiętać, że oferta i struktura organizacyjna Wnioskodawcy wymusza wdrożenie systemu o odpowiedniej mocy przeliczeniowej i backup’owej. Inaczej bowiem nie byłoby możliwe sprawne realizowanie procesów biznesowych z klientami zewnętrznymi (zarówno B2B jak i B2C).